Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (CHZZ)

Beeldbank foto's . . . Beeldbank instrumenten en objecten

Oprichting

De commissie werd in 1991 opgericht door Dr. F van Soeren, oud-internist en voorzitter tot eind 2004.

Werkruimte en archief waren gesitueerd binnen het Zaans Medisch Centrum maar na het in gebruik nemen van de nieuwbouw betrok de commissie in 2018 een werk- en archiefruimte in het Rijksmonument oliemolenpakhuis "De Schepel"te Wormer.

 

Doelstellingen

De commissie streeft er naar de historie van de gezondheidszorg in de Zaanstreek, in het bijzonder die van het ziekenhuis, te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken.
Hiertoe behoren het verzamelen van documenten, foto's, krantenknipsels, instrumenten en andere objecten zoals gebruiksvoorwerpen uit de kapel van het oude St. Jan / Johannes ziekenhuis.

Het beheren van het archief van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afdeling Zaanstreek Waterland, en van het archief van J.J. van der Horst, huisarts te Zaandijk, eerste helft vorige eeuw.

Activiteiten

Om de doelstellingen uit te voeren zijn verschillende activiteiten ontplooid.

Een geselecteerd deel van de documenten is ondergebracht in het Gemeentearchief Zaanstad, wordt daar professioneel bewaard en met medewerking van de commissieleden toegankelijk gemaakt. Het resterende deel is opgeslagen in "De Schepel".

De foto's zijn gedigitaliseerd, op de eigen Beeldbank gezet en van teksten voorzien. Deze, niet privacy gevoelige foto's, zijn te bekijken op www.historiezaanseziekenhuizen.nl.

Instrumenten en objecten worden bewaard in de Schepel, in kaart gebracht en gefotografeerd en eveneens op de Beeldbank gezet.

Het houden van exposities, zoals in 2018 in de centrale hal van het Stadhuis en op Open Monumenten Dagen.

Het publiceren van artikelen en foto's in diverse tijdschriften over de geschiedenis van de ziekenhuizen, zoals Zaans Erfgoed. Ook zagen diverse boeken het licht. Het boek van de hand van Dr. F. van Soeren: Huisartsen, specialisten & ziekenhuizen, feiten uit de Zaanse Geneeskunde van de twintigste Eeuw (2004). Trautwein en Willems, Glas-in-lood in Zaanstad van M.J. van Essen Pouwer over de geschiedenis van de glas-in-lood ramen uit het voormalige St. Jan ziekenhuis te Zaandam.

 

Samenstelling commissie

De Commissie bestaat uit de volgende oud-medewerkers, allen gepensioneerd met hun voormalige functies en een huisarts-n.p.

Dagelijks bestuur:

 • 1) Dr. J.L.T. Oomen (voorzitter)
 •  chirurg
 • 2) Mw. M. van Essen-Pouwer (secretaris)
 •  directiesecretaresse
 • 3) Mw. N. van Loon-Hogewoning (penningmeester)
 •  hoofd centrale sterilisatie afdeling

  Leden:

 • 4) B.A.M. van Kessel
 •  manager ict/automatisering
 • 5) Drs. H. Vink(historicus, overleden 19-02-2022)
 •  huisarts
 • 6) Mw. M.J.J. Visser
 •  erelid, medewerkster personeelszaken
 • 7) L. Visser
 •  directiesecretaris
 • 8) W. Aangeenbrug
 •  hoofd bouw en techniek
 • 9) F. van der Made
 •  portier / receptionist
 • n.a) R. van Egmond-Fonteijn
 •  radiodiagnostisch laborante
 • n.a) F. Buntsma-Boers
 •  verpleegkundige
 • n.a) J. Duijvis
 •  functioneel beheerder ict

  Foto commissieleden:

   

  Bereikbaarheid


  De Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen is bereikbaar op het volgende e-mailadres:

  Bezoekadres:
  Molenpakhuis De Schepel
  Veerdijk 22
  Wormer
  Telefonisch bereikbaar op 06-28579314 (secretaris)